zonke iindidi
    Ayidibananga naluphi na ulwazi!

Iindidi ezishushu